ESPA
phone call Παραγγελίες: 2810 288056
free shipping in Greece Δωρεάν αποστολή εντός Ελλάδος για αγορές άνω των 50€

Τρόποι Αποστολής & Επιστροφών

1. Τρόπος αποστολής — Χρόνος παράδοσης

1.1 Τα προϊόντα αποστέλλονται σε 2-7 εργάσιμες μέρες από την επομένη της ημέρας παραγγελίας με συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών.

1.2 Το www.erikids.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς τούτη επηρεάζεται μεταξύ άλλων και από παράγοντες τόσο του εθνικού όσο και του διεθνούς εμπορίου. Αποκλειστική ευθύνη του www.erikids.gr είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πελατών του περί της μη διαθεσιμότητας.

1.3 Αν κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, το www.erikids.gr θα ενημερώνει τον καταναλωτή μέσω email ή τηλεφωνικώς για την πορεία της παραγγελίας του. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την παράδοση των προϊόντων μόλις τούτα καταστούν διαθέσιμα, δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης με τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 11 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ» του παρόντος.

1.4 Το www.erikids.gr δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφερομένων των καιρικών φαινομένων, απεργιών προμηθευτών ή μεταφορικών μέσων, πανδημιών, φυσικών καταστροφών παράνομων πράξεων τρίτων ως προς το www.erikids.gr και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του ή σε περιστατικά που εμποδίζουν την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

1.5 Οι παραδόσεις των προϊόντων λαμβάνουν χώρα τις εργάσιμες ημέρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή ενώ εξαιρούνται το Σάββατο, η Κυριακή και οι αργίες.

1.6 Καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις, όπως προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις του πελάτη, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά ορίζοντας από την πλευρά μας νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με πλήρη επιστροφή χρημάτων.

1.7 Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, ως «παράδοση» θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων.

2. Έξοδα αποστολής

2.1 Για αποστολή προϊόντων εντός Ελλάδος προς όλους τους προορισμούς καλύπτονται από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών με χρέωση 4,00 €/παραγγελία.

2.2 Τα έξοδα μεταφοράς δεν θα πρέπει να συγχέονται με τυχόν έξοδα αντικαταβολής, τα οποία βαρύνουν επιπροσθέτως τον καταναλωτή και συνδέονται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε.

2.3 Για τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντος/υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με έξοδα μεταφοράς. Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε το κεφάλαιο 11 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ» των παρόντων όρων.

3. Πολιτική επιστροφών — Υπαναχώρηση

3.1 Ελλαττωματικό προϊόν

Σε περίπτωση ελαττώματος οποιουδήποτε προϊόντος που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του, το www.erikids.gr προβαίνει στην άμεση αντικατάστασή του χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, εφόσον η επιχείρηση εξετάσει το προϊόν και διαπιστώσει την ελαττωματικότητά του.  Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά με το ελάττωμα το www.erikids.gr άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, αποστέλλοντας μήνυμα στο info@erikids.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου αναγράφοντας την ένδειξη «ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ». Δύναται επίσης να ειδοποιεί και τηλεφωνικώς σε ώρες και ημέρες εργάσιμες στο τηλέφωνο 2810.288056. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιστροφές δεν θα γίνονται αποδεκτές. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα, ο αγοραστής, σε περίπτωση προϊόντος που έχει ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, έχει και όλα τα δικαιώματα από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης και προστασίας του καταναλωτή.

3.2 Αποστολή εσφαλμένου προϊόντος

Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων διαφορετικών από τα παραγγελθέντα, ο καταναλωτής δύναται να ζητήσει:

  1. την άμεση αποστολή των ορθών προϊόντων χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του και
  2. την επιστροφή του συνόλου των χρημάτων που κατέβαλε για την αγορά (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην δική του επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης ή πληρωμής άλλος από τον οικονομικότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης και πληρωμής που η επιχείρηση προσφέρει).

Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά με το σφάλμα το www.erikids.gr άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, αποστέλλοντας μήνυμα στο info@erikids.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου αναγράφοντας την ένδειξη «ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ». Δύναται επίσης να ειδοποιεί και τηλεφωνικώς σε ώρες και ημέρες εργάσιμες στο 2810288056. (Ειδικότερα για την περίπτωση [2] συμβουλευτείτε και το κεφάλαιο «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ). Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιστροφές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

3.3 Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης

3.3.1 Ο καταναλωτής δικαιούται βάσει νόμου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης προϊόντος εξ αποστάσεως εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών, χωρίς την επίκληση οποιουδήποτε λόγου.

3.3.2 Για να προβεί στην ενέργεια αυτή:

3.3.2.1 Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής υποχρεούται να ενημερώσει το www.erikids.gr για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση,

  1. είτε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται εδώ (τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν. 2251/1994)
  2. είτε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του αυτή (π.χ μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου συμπληρώνοντας την ένδειξη «ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ», ή αποστέλλοντας μήνυμα στο info@erikids.gr)

3.3.2.2 Ο καταναλωτής θεωρείται ότι έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της νόμιμης προθεσμίας, εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από τον καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

3.3.2.3 Το www.erikids.gr θα κοινοποιήσει άμεσα στον καταναλωτή επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης του αυτής περί υπαναχώρησης του από τη σύμβαση.

3.3.2.4 Το www.erikids.gr επιστρέφει την πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή (με εξαίρεση τα έξοδα που συνεπάγεται η υπαναχώρησή του), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Μετά την παραλαβή του προϊόντος από την επιχείρησή μας, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά του καταναλωτή και θα ενημερώσουμε με e-mail για τον τρόπο διεκπεραίωσής του. H επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός της περίπτωσης της αντικαταβολής. Στην περίπτωση της αντικαταβολής και της τραπεζικής κατάθεσης, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή, τα στοιχεία του οποίου οφείλει να γνωστοποιήσει στο www.erikids.gr κατά τη δήλωση του περί υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

3.3.2.5 Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά είτε στο φυσικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ»  ή τα μεταβιβάζει στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών που θα του υποδείξει το www.erikids.gr, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στο www.erikids.gr την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

3.3.2.6 Ο καταναλωτής σε περίπτωση υπαναχώρησης επιβαρύνεται το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών στο www.erikids.gr. Για το ακριβές κόστος θα ενημερώνεται μέσω της επιβεβαίωσης περί παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης του από το www.erikids.gr.

3.3.2.7 Ο καταναλωτής φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του προϊόντος.

Δωρεάν Αποστολή

για αγορές άνω των 50€

Τηλεφωνικές παραγγελίες

2810288056

Υποστήριξη & ασφάλεια

σε όλες τις συναλλαγές